172 online
Clara
Oscura
Português
Español
English

Pilare

ya no se muere por amor

astillasdetinta

meu pais é aquel donde acendo a lume, e a miña bandeira é de fume. escribo poemas para atrapar o silencio do mundo, e traducir as voces das cousas,